SMG Ekspert

Firma SMG Ekspert specjalizuje się w usługach doradztwa i ekspertyz naukowo-technicznych dotyczących maszyn, urządzeń i pojazdów. Oferta firmy obejmuje m.in audyty maszyn i urządzeń w aspekcie spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higiemy pracy, wsparcie formalno-prawne w zakresie wprowadzania maszyn i urządzeń na rynek Polski, fachową pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji techniczno-ruchowej, planów utrzymania itp.

Wieloletnie doświadczenie i wiedza pomysłodawców- pracowników naukowych będących również rzeczoznawcami i biegłymi sądowymi pozwalają oferować profesjonalne usługi w dziedzinie zagadnień technicznych oraz formalno-instytucjonalnych związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i środków transportu.

Profil firmy: Wieloletnie doświadczenie i wiedza pomysłodawców – pracowników naukowych będących również rzeczoznawcami i biegłymi sądowymi pozwalają oferować profesjonalne usługi w dziedzinie zagadnień technicznych oraz formalno-instytucjonalnych związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i środków transportu. Firma oferuje fachową pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji techniczno-ruchowej, planów utrzymania, dokumentacji systemu utrzymania, warunków technicznych odbioru itp. Ponadto firma oferuje wsparcie formalno-prawne w zakresie wprowadzania maszyn i urządzeń na rynek Polski. Wydaje opinie w zakresie zgodności z wymaganiami WE.