Projekty

Projekty w realizacji

PROJEKT PK=POWER OF KNOWLEDGE

W ramach projektu PK=POWER of KNOWLEDGE, finansowanego ze środków POWER w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym przygotowane zostaną…

Projekty zrealizowane

SPIN – Skuteczny przedsiębiorca i naukowiec

Projekt pt.: „SPiN – Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec” został zrealizowany we współpracy z Centrum Transferu Technologii edycznych Park Technologiczny Sp. zo.o., Akademicki Inkubator…

Wsparcie szkoleniowe z zakresu ICT

Transfer innowacji

Projekt „Transfer innowacji – wsparcie sfery B+R w kontaktach z przedsiębiorcami” został zrealizowany w latach 2011-2014. Wsparciem w ramach projektu zostały objęte…

Twój biznes Twoja przyszłość

Projekt „Twój biznes-Twoja przyszłość”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty…

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony