PROJEKT PK=POWER OF KNOWLEDGE

W ramach projektu PK=POWER of KNOWLEDGE, finansowanego ze środków POWER w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym przygotowane zostaną innowacyjne kursy MOOC. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących
w kształceniu przez całe życie dzięki realizacji działań uczelni polegających na stworzeniu i przeprowadzeniu 3 otwartych kursów edukacyjnych (MOOC) z zakresu przedsiębiorczości, innowacji, informacji naukowej.

Kiedy?
Kursy będą dostępne w okresie od 01.01.2020-31.12.2021.

Co?
Trzy rodzaje kursów:

  • Przedsiębiorczość ma Mooc – skierowany jest do dzieci i młodzieży w przedziale wieku 10-15 lat, uczniów szkół podstawowych.
  • Badawcze kompetencje informacyjne w pracy naukowej skierowany do doktorantów i pracowników nauki.
  • Zarządzanie innowacjami skierowany głównie do pracowników IOB, osób planujących podjąć zatrudnienie w obszarze transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.

Ukończenie każdego z kursów zostanie poświadczone certyfikatem.

Pobierz załączniki: