Przedsiębiorczość ma MOOC – kurs online

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 10-15 lat, uczniów szkół podstawowych. Treści w nim zawarte dostosowane są do możliwości dzieci i młodzieży, poprzez wykorzystanie takich form przekazu jak film, czy prezentacja. Zagadnienia, przedstawione w przystępny sposób pozwalają zrozumieć podstawowe mechanizmy rynkowe, jak również pomagają rozwiać zainteresowanie przedsiębiorczością. Treści przedstawione w kursie mogą zainspirować również rodziców i opiekunów zainteresowanych edukacją dla przedsiębiorczości, mogą też stanowić pomoc w pracy nauczyciela. 

Cele kursu

  • zdobycie wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej,
  • zwiększenie świadomość odbioru przekazu reklamowego,
  • wykształcenie nawyków racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,
  • nabycie umiejętności z zakresu planowania zakupów oraz ich wartościowania,
  • zdobycie umiejętności związanych z dywersyfikowaniem źródeł przychodu,
  • zdobycie wiedzy na temat inwestowania,
  • zainspirowanie do samodzielnego analizowania otaczających cię zjawisk ekonomicznych,
  • zainspirowanie do rozwijania ich kompetencji ekonomicznych oraz kształtowania postawy przedsiębiorczej.

Zapisy i szczegółowe informacje na: https://navoica.pl/courses/course-v1:PolitechnikaKrakowska+AIP_01.2+2021_E2/about

Kurs powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz środków budżetu państwa.