Inkubacja

Oferujemy kompleksową pomoc o charakterze infrastrukturalnym i doradczym skierowaną do firm rozpoczynających działalność gospodarczą. Z nami bezpiecznie przejdziesz do fazy wzrostu swojego startupu.

W ramach oferty inkubacji możesz otrzymać:

  • prestiżowy adres firmy wraz z szyldem informującym o działalności,
  • doradztwo gospodarcze na każdym etapie działalności,
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania,
  • wsparcie administracyjno-prawne,
  • prawo do korzystania z sali konferencyjno-szkoleniowej
  • miejsce na reklamę na stronie AIP PK,
  • pierwszeństwo w udziale w projektach realizowanych przez AIP PK.
  • skrytkę adresową

Dla firm, których interesuje wyłącznie możliwość podania adresu AIP PK jako adresu do korespondencji, mamy w ofercie umowę skrytki adresowej. Dzięki tego rodzaju umowie AIP PK odbiera korespondencję  adresowaną do firmy.