Projekt „Wsparcie szkoleniowe z zakresu ICT dla osób 50+ z terenu województwa małopolskiego”

Tekst w przygotowaniu