SPIN – Skuteczny przedsiębiorca i naukowiec

Projekt pt.: „SPiN – Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec” został zrealizowany we współpracy z Centrum Transferu Technologii edycznych Park Technologiczny Sp. zo.o., Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie w latach 2010-2013.  Projekt obejmował swoim wsparciem pracowników naukowych, którzy uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i doradztwie zdobywali wiedzę i umiejętności  potrzebne do utworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu spin off/spin out.

Zwieńczeniem ścieżki edukacyjnej były 3-miesięczne płatne staże w wybranych przedsiębiorstwach województwa małopolskiego. Dodatkowo, pracownik naukowy, który założył własną firmę w ramach projektu, otrzymywał środki na zatrudnienie wybranego przez siebie eksperta.

Efekty

  • przeszkolono 90 naukowców z terenu województwa małopolskiego,
  • powstało 30 firm założonych przez naukowców,
  • zorganizowano 90 płatnych staży w przedsiębiorstwach,
  • zrealizowano 1200 godzin szkoleń i 2000 godzin specjalistycznego doradztwa