Transfer innowacji

Projekt „Transfer innowacji – wsparcie sfery B+R w kontaktach z przedsiębiorcami” został zrealizowany w latach 2011-2014. Wsparciem w ramach projektu zostały objęte mikro, małe i średnie firmy z terenu Małopolski chcące zwiększyć swój potencjał innowacyjny, a co za tym idzie konkurencyjność na rynku. Usługi oferowane przez AIP PK dotyczyły wsparcia polegającego na przygotowaniu audytu i scenariusza technologicznego dla każdej z firm. Każda z firm miała możliwość współpracy z naukowcem posiadającym wiedzę spełniającą oczekiwania rozwojowe firmy, wypracowane rozwiązania zostały wdrożone w każdej z firm.

Efekty:

  • wsparciem zostało objęte 83 firmy z terenu Małopolski, każda stała się beneficjentem transferu technologii,
  • we współpracy z jednostkami naukowymi z terenu całej Polski opracowano 83 innowacyjne rozwiązania,
  • odbyło się ok. 1000 godzin specjalistycznego doradztwa z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz wdrożenia innowacji świadczone przez naukowców na rzecz firm.