Zarządzanie Innowacjami – kurs online

Kurs prezentuje specyfikę zarządzania innowacjami i głównymi modelami wdrażania innowacji do gospodarki oraz ochroną własności intelektualnej.

Dla kogo?

Skierowany jest do pracowników instytucji otoczenia biznesu, osób planujących podjąć zatrudnienie w obszarze transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, pracowników działów B+R, naukowców, przedsiębiorców, studentów prawa, zarządzania, kierunków technicznych, którzy będą zainteresowani tematyką innowacji, komercjalizacją wyników badań i ochroną prawną wynalazków. 

Cele kursu:

  • Zdobędziesz wiedzę z zakresu specyfiką zarządzania innowacjami i głównymi modelami wdrażania innowacji do gospodarki
  • Poznasz modele komercjalizacji
  • Dowiesz się czym jest innowacja a czym wynalazek
  • Przekonasz się jak istotny dla gospodarki jest postęp technologiczny
  • Nauczysz się jakie są możliwości ochrony nowych rozwiązań naukowych
  • Podniesiesz kompetencje przedsiębiorcze i analityczne
  • Uzyskasz certyfikat ukończenia kursu

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: https://navoica.pl/courses/course-v1:PolitechnikaKrakowska+AIP_03+2022_2/about

Kurs powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz środków budżetu państwa.